เงื่อนไขการรับประกัน

1.การรับประกันไม่ครอบคลุม

1.1 แตก หัก หลุด รอยขีดข่วน หรืออื่นๆ จากการไม่ดูแลรักษา

1.2 ความสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น

  • ไฟไหม้
  • เปียกน้ำ
  • ตก

1.3 การใช้งานผิดวิธี การปรับแต่งอื่นที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติหรือประเภทของสินค้า

2.การรับประกันสิ้นสุด

2.1 เมื่อมีการแกะอุปกรณ์หรือถอดชิ้นส่วน สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่เพื่อแกะหรือถอดชิ้นส่วน

2.2 เมื่อมีการแกะสติกเกอร์

3.ขอบเขตการรับประกัน

3.1 การเปลี่ยนสินค้า

  • ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้านั้น
  • ต้องไม่มีร่องรอยการแกะอุปกรณ์ หรือรอยขีดข่วน
  • ฟรีค่าจัดส่ง

3.2 การซ่อมสินค้า (ถ้ามี)

  • ระยะเวลาการซ่อมจะแจ้งอีกครั้ง
  • ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าจัดส่ง