สินค้าของเรา

เครื่องอ่านบัตร แถบแม่เหล็ก


Responsive image

เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก แบบ USB ทำงานคล้ายการกดแป้นคีย์บอร์ด

ราคา 850.- ต่อชิ้น

Responsive image

เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก แบบ Serial RS232 (Port DB9)

ราคา 1,500.- ต่อชิ้น

Responsive image

เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก แบบ USB-COM (Virtual Com port)

ราคา 1,250.- ต่อชิ้น

Responsive image

เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก แบบ TTL ใช้งานกับ Module ต่างๆ

ราคา 1,500.- ต่อชิ้น

เครื่องอ่านบัตร RFID Mifare Classic


Responsive image

เครื่องอ่านบัตร Mifare (อ่าน ID) แบบ USB

ราคา 295.- ต่อชิ้น

Responsive image

เครื่องอ่านบัตร Mifare (อ่าน ID) แบบ USB พร้อมด้วยแป้นกด

ราคา 1,250.- ต่อชิ้น

Responsive image

เครื่องอ่านบัตร Mifare (อ่าน ID) แบบ Serial RS232 (Port DB9)

ราคา 1,250.- ต่อชิ้น

เครื่องอ่าน Barcode


Responsive image

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบ USB

ราคา 1,500.- ต่อชิ้น